Буцах
ОСНААУГ-ын харьяа ХҮТ-ийн байрлалууд
Салбарын нэр Мэдээлэл
Азын завод ХХК
БЗД-ийн 5-р хороо Жуков хотхон 49а,б байр, 14-р хороо 82-р байр, 90а.б.в.г, байр, 16-р хороо Амгалан хотхон 12-16-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
76010660
Ар жанар
СХД-н 27-р хороо 2а.б, 35а.б, 30, 6а.б, Хилийн цэргийн 24, 49, Бөөний худалдааны 24-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
99108617, 99644498
Бадамлах нар ХХК
ХУД-ийн 1-р хороо Нархан хотхон 51. 51а.б, 52, 55, 57, 89, 61, 65-р байр, Хуас-1, 2, 15-р хороо 26, 87, 89-р байр , СБД-ийн 1-р хороо 14-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
11325523
Батбаяндулаан ХХК
ХУД-ийн 3-р хороо 84-р байр, 15-р хороо 71а.б, 59, 61, 91, 72, 80, 13, 15, 21, 62, 64, 58а.б, 68, 79-р байр, Свийл хотхон 101-104-р байр, БЗД-ийн 4-р хороо Хилчин хотхон 27, 27а, 34-р байр,
Хувийн өмчит ОСНААК
77370620, 91661719
Баянмонгол хотхон ХХК
БЗД-ийн 26-р хороо Баянмонгол хороолол 401-418-р байр, Их монгол хороолол 901-906-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
77410003 77211111
Богд асар ХХК
БГД-н 1-р хороо Богд асар хороолол 20,15,16,1,3,8,9,4,7,5,10,11,21,6,22,24, СХД-н 5-р хороо 21-р хороолол 38-р байр, 35а,б байр
Хувийн өмчит ОСНААК
11305565
Ган инженеринг ХХК
БГД-nay 8-р хороо 37б байр, 20-р хороо 2, 4, 6, 8-р байр, СХД-ийн 29-р хороо 119а, 141/1, 141/2-р байр, СБД-ийн 1-р хороо 60, 61-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
88724472
Ган манлай ХХК
БЗД-ийн 5-р хороо 13-р хороолол 80, 42, 66.1, бетон арматурын 30-15-р байр, 6-р хороо 13-р хороолол 1.6, 2.6, 29-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
98154011
Ган тус Өргөө ХХК
ХУД-ийн 1-р хороо 42а.б байр, СБД-ийн 3-р хороо 41, 13.1-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
91621944
Ганбиж ХХК
БЗД-ийн 1-р хороо 12-р хороолол 23.1-р байр, 3-р хороо 115-р байр, БЗД-ийн 25-р хороо 13-р хороолол 65, 66, 152, 90, 90.1, 44, 77, 42, 147-р байр , 6-р хороо 13-р хороолол 21.д байр, 14-р хороо Жаст хороолол 49а.б, 51а.б, 53, 192, 301, 302, 56-р байр, 26-р хороо Дүнжингарав хороолол 101-110-р байр, СБД-ийн 1-р хороо 50-р байр, Эрэл хотхон 32а.б, 33а.б, 35-р байр, Олимп хотхон замын цагдаагийн баруун талд 50-р байр, СБД-ийн 2-р хороо 5-р хороолол 3а, 11, Эмон 48-р байр, 8-р хороо 43, 48, 20, 13, 10, 46/3-р байр, ЧД-ийн 1-р хороо 6/1, 7/1, 7/4-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70160820
Дэнж хотхон ХХК
БЗД-ийн 1-р хороо 8, 38-р байр, 4-р хороо Амеркан дэнж 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 50, 8-р байр, СБД-ийн 10-р хороо 100 айл 43-р байр, 11-р хороо 54-р байр, БГД-ийн 18-р хороо 52а, 59-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70154143, 96630415
Жинст өргөө ХХК /Орчлон хороолол/
СХД-ийн 27-р хороо Орчлон хороолол 31-46-р байр, ХУД-ийн 1-р хороо ...-р байр, 15-р хороо Шинэ дүр төрх хотхон, БГД-ийн 5-р хороо 51, 53-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
77018801, 96041308
ЖМБО ХХК
СБД-ийн 7-р хороо 11-р хороолол 5а, 9, 1-р байр, БЗД-ийн 4-р хороо 23, 41-р байр, 5-р хороо 24, 82-р байр, 6-р хороо 13а.б, 38-р байр, 22-р хороо 18-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
99998227
Зүмбэр орд өргөө ХХК
БЗД-ийн 5-р хороо 85а.б, 14-р хороо Шинэ үе хотхон 102-105-р байр, 18-р хороо 6а.б, 8а.б,75а.б байр, 25-р хороо 76, 166, 167-р байр,
Хувийн өмчит ОСНААК
70049866,88289606
Идрэн илч ХХК
ХУД-ийн 2-р хороо Шаравын 43-р байр, ХУД-ийн 2-р хороо 86, 89-р байр, ХУД 3-р хороо Хос өргөө-1 29а, 29б, ХУД-ийн 11-р хороо зайсанд 49-р байр, ХУД-ийн 15-р хороо 73, 57, 46,47, 31-5, Шилтгээн хотхон 21-р байр, БГД-н 1-р хороо Хос өргөө-2 21,22,23-р байр, БГД-ийн 8-р хороо 12-р байр, СБД-ийн 1-р хороо 56а байр, БЗД-ийн 14-р хороо 48,50-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70139055, 89009366
Коёотэ комфорт ХХК
СБД 1-р хороо 26а,б,в, д, е, 40, 18, 55-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70106544, 70146544
КСимс ХХК
БГД-ийн 4-р хороо 21-р байр, 29/1, 29/2-р байр, төмөр замд 1,2,3,4,5,6,7-р байр, 5-р хороо 8а, 10а байр, 91,94-р байр, Энэрэл хотхон 1,2,3,4, 2/4-р байр, 45-р байр, 6-р хороо 10-р хороолол 54,55,56,57-р байр, төмөр замд 10/а, 10/б байр, БОБШ-1, БОБШ-2, 49-р байр, 8-р хороо 26,27,29,31,31/1-р байр, 18-р хороо 79, 81,82-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
11361764
Маршал комфорт ХХК
ХУД -ийн 11-р хороо Маршал хотхон 101-115,116,118, таун хаус100 -15 айл, люкс хаус 1-7айл
Хувийн өмчит ОСНААК
91186636
Монтс ХХК
БГД 6-р хороо 12.4, 12.5, 18, 28, 35, 37, 37а, 42, 43а, 45а,б, 46, 50, 52, 68, 119, 122-р байр, БЗД-ийн 5-р хороо 81-р байр, 13-р хороо 119-р байр, 14-р хороо 71, 72, 76, 77, 78-р байр, 22-р хороо 88, 89-р байр, АОС-2ш, 91, 82-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
88401914, 70145756
Морьт түнгэ ХХК
ХУД 1-р хороо 8/4, 61, 54Д, 54В, 60, 37А, Б, 39А, 39Б, 52, 54, 54А, 54Б-р байр, Намуун төгөл хотхон
Хувийн өмчит ОСНААК
70120917
Орон сууцны БАРУУН түгээх
ХҮТ11-ХҮТ16
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70282484
Орон сууцны ЗҮҮН түгээх
ХҮТ1-ХҮТ5
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70006560
Орон сууцны ТӨВ түгээх
ХҮТ6-ХҮТ10
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454,244780
Орон сууцны ХҮТ-1
Баянзүрх дүүрэг 5,16,20-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70156722
Орон сууцны ХҮТ-10
Хан-Уул 1,2,3,10-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70041826
Орон сууцны ХҮТ-11
Баянгол дүүргийн 12,13,14-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70122088
Орон сууцны ХҮТ-12
Баянгол дүүргийн 7,8,18,19-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70149711
Орон сууцны ХҮТ-13
Баянгол дүүрэг 16,17,18,19-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 77135560
Орон сууцны ХҮТ-14
Баянгол дүүрэг 1,2,5,6-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70187491
Орон сууцны ХҮТ-15
Сонгинохайрхан дүүрэг 12,13,14,15,16,17,18-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70282966
Орон сууцны ХҮТ-16
Сонгинохайрхан дүүрэг 6,18,19,20-р хороо Баянгол дүүрэг 20-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70180015
Орон сууцны ХҮТ-2
Баянзүрх дүүрэг 4,7-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 11454050
Орон сууцны ХҮТ-3
Баянзүрх дүүрэг 1,3-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 11450697
Орон сууцны ХҮТ-4
Баянзүрх дүүрэг 3,6,14,15,18-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 11455025
Орон сууцны ХҮТ-5
Сүхбаатар дүүргийн 6,7,8,10-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 11329047
Орон сууцны ХҮТ-6
Чингэлтэй дүүрэг 4,5,6-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70115026
Орон сууцны ХҮТ-7
Чингэлтэй дүүрэг 1,2,3,4-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 70115764
Орон сууцны ХҮТ-8
Сүхбаатар дүүрэг 1,2,3,4,5-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 11321641
Орон сууцны ХҮТ-9
Баянгол дүүрэг 1,2,3,4-р хороо
Нийслэлийн өмчит ОСНААК-ХҮТ
70005454, 11366850
Пьюр хаус ХХК
БГД-ийн 1-р хороо Алтай хотхон, БЗД-ийн 26-р хороо Олимп хотхон
Хувийн өмчит ОСНААК
95990010
Санкомфорт ХХК
БГД-ийн 2-р хороо 78, 78А, 78Б, ХУД-ийн 4-р хороо Вива сити хотхон 1-32-р байр, 15-р хороо 49, 56, 58, 61, 63, 66, 67-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
11321641
Смарт план ХХК
ХУД 15, 3-р хороо 69, 48б, 29, 30-р байр, БГД-ийн 6-р хороо 89/3-р байр, БЗД-ийн 25-р хороо 83, 94, 96-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
96650098
Таван өндөр ХХК
СБД 5-р хороо Голомт хотхон - 32 А байр В- 2-р байр , С--4-р байр D-6-р байр , F - 36 а байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70115873
Таун комфорт ХХК
БГД-ийн 7-р хороо Баянгол хотхон-1,Нарлаг хотхон, 5-р хороо Баянгол хотхон-2, Тэмүүлэл хотхон, 81-р байр, 4-р хороо 10-р хороолол Голден парк-1, Голден парк-2, 18-р хороо 86/1, 86/2-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70181920
Тохилог шинэ ертөнц ХХК
БЗД-ийн 25-р хороо Сэлбэ хотхон 97 /1, 97/2 , 97/3, 97/4 байр, Хүслийн өргөө хотхон 100 ,100/1, 100/2, 100/3-р байр, Хоум ланд хотхон 03/1, 103/2, 103/3 -р байр, Мятрашгүй хотхон 104,105-р байр, Шинэ дөл хотхон 99-б, 99-в-р байр,
Хувийн өмчит ОСНААК
99302990
Тунамал өргөө ХХК
СБД 3-р хороо 39, 40, 43, 44, 45-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
21253568
Тунгалаг Буянт дуут ХХК
ХУД 15-р хороо 56в, 56г, 56д байр, БЗД-ийн 14-р хороо 18, 18а, 18д байр, 26-р хороо Санрайс хотхон 40а, 40и, 408, 409, 403-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
99105523, 91116338
Туул арвижих өргөө ХХК
ХУД 4-р хороо 107-р байр, ЧД-ийн 2-р хороо 56.2-р байр, 3-р хороо 51-р байр, 4-р хороо 10-р байр, БЗД-ийн 6-р хороо 27-р байр, 25-р хороо 13-р хороолол 163-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70110653
Тэлмүүн орд ХХК
ХУД-н 3-р хороо Тэлмүүн хотхон 43А,Б байр, БГД-ийн 7-р хороо 69, 70-р байр , 8-р хороо 7/1, 7/2, 7/3-р байр, 18-р хороо 85, 85а байр
Хувийн өмчит ОСНААК
96049470
Хаспийд групп ХХК
СХД-ийн 6-р хороо 21-р хороолол Содон хороолол 101-106-р байр, ХУД-ийн 15-р хороо 31-р байр,
Хувийн өмчит ОСНААК
77154455
Хаспийд ХХК
ХУД-11-р хороо Сөүл роял каунти хотхон 301-312-р байр, Хатан туул хотхон, Цэцээ гүн хотхон 101-104, Таун хаус 1-7 АОС, 44, 47-р байр, Соёмбо хотхон 53, 54, 55-р байр, Роял кроун велла хотхон 401-406-р байр, Белла веста хотхон 100, 200, 300, таун хаусууд,
Хувийн өмчит ОСНААК
77214455
Хаусинг холд ХХК
ХУД 15-р хороо Твин парк хотхон 101, 102-р байр, 25/1, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 15, 24/1, 24/2, 24/3, 24/5, 34, 32, Грийн хаус хотхон, Таун хаус 5ш, БГД-ийн 6-р хороо 102-107-р байр, 47/1-47/3, 45а, 46, 39, 60, 61, 60/2, 63, 64, 60а,б, 70/1, 70/2, 86а, 76, 73, 13-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70110320
Хүрээ хаус ХХК
БЗД-1 хороо 6, 26, 39, 79, 93-р байр, 5-р хороо 75-р байр, 14-р хороо 63, 64, 81, 83, 84-р байр , 18-р хороо 24, 27-р байр, БГД-ийн 7-р хороо 42, 55/1, 55/2-р байр, 20-р хороо Өнөр хотхон 39, 45, 45/1, 45/2-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70151527
Цагаан хуран дэвшил ХХК
БЗД 14-р хороо 15, 34, 34а, 70, 75, 80, Эрх чөлөө хотхон 31а, 31б, 31в, Аман хуур хотхон 33а, 33б, 33в, 33г байр, Эрх хотхон 41-р байр, Түмэн наст хотхон 36а.б.в байр , Цагаан хуаран хотхон 86а, 86б, 86в байр
Хувийн өмчит ОСНААК
70156580
Цэнгэлдэх ОСНААК
БГД-ийн 3-р хороо Нарны хороолол 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.13, ХУД-ийн 1-р хороо Рапид харш хороолол 1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Хувийн өмчит ОСНААК
77308183
Эс Жи Ливинг ХХК
ХУД 1-р хороо С-1, С-2, С-3, С-4-р байр
Хувийн өмчит ОСНААК
99010740
Дансны мэдээлэл байхгүй байна.