ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ОНЛАЙН СИСТЕМ

Монгол Улсын Засгийн газраас айл өрх, зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагын цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөрийг төрөөс хариуцах болсонтой холбогдуулан "Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөр тооцоог зохицуулах түр журам"-тай энд дарж танилцана уу.


Эх үүсвэрийн тулгалт хийх заавар

Тоолуурын заалт оруулах заавар

Техникийн нөхцөлийн цахим системд хандах

Тоолуурын лаборатори уруу хандах